News

Pacjenci z kleszczami

Znak ostrzegawczy przed kleszczami

Uwaga, borelioza! Pacjenci z kleszczami nawet w... penisach! Dziesiêciu pacjentów z tymi intruzami trafi³o tylko wczoraj do ambulatorium ³ódzkiego pogotowia. Dwóch m³odych ch³opaków mia³o te pajêczaki w... penisie. Przywie¼li je z wypadu weekendowego do lasu i na dzia³kê. Jeszcze innych kleszcze zaatakowa³y na spacerze w parku a nawet na skwerze przed domem. Kleszcze najczê¶ciej wk³uwaj± siê w rêce, nogi, po¶ladki i uszy ale coraz czê¶ciej atakuj± miejsca w intymnych miejscach cia³a.  Artyku³ zaproponowany przez Mirka.O 

Czytaj wiêcej:   http://www.expressilustrowany.pl/artykul/3877449,uwaga-borelioza-pacjenci-z-kleszczami-w-penisach,id,t.html


News Gallery

Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc