Noc saunowa 5 marca "Dzikie rêczniki"

Last updated on 8 years ago
kenny
Noc saunowa jest w godzinach 22:00-2:45, ale mo¿liwo¶æ wej¶cia do obiektu mamy od godziny 19:00, czyli w sumie jest to 7 godzin 45min saunowania.
w cenie jest dodatkowo:
- wej¶cie na teren rekreacyjny
- poczêstunek
- jeden posi³ek na ciep³o
- gwarancja uczestnictwa w co najmniej 4 seansach przygotowanych dla ka¿dej grupy

zapraszamy wszystkich chêtnych.

Cena 85 z³

adres:
Aquadrom Ruda ¦l±ska
ul. K³odnicka 95A
41-706 Ruda ¦l±ska - Halemba
Highlander
He, he, nie mo¿na nie byæ :D
aszu66
Warto chyba dodaæ, ¿e cena, któr± poda³ @kenny, obowi±zuje do 1 marca w³±cznie. Pó¼niej wzrasta do 105 z³. Nie zastanawiajcie siê wiêc zbyt d³ugo :)
Highlander
Hmmm, chyba widzia³em kogo¶ z forum na tej imprezie a tu taka cisza...
kenny
Na niektórych forach trzeba ludziom zamykaæ usta na 36h za gadulstwo. Tutaj trzeba siê prosiæ o posta ;)
wroclove

Quote

kenny napisa³(a):

Na niektórych forach trzeba ludziom zamykaæ usta na 36h za gadulstwo. Tutaj trzeba siê prosiæ o posta ;)

Ale to ju¿ by³o....nieobecni nie maj± prawa g³osu:o
Turysta

Quote

Highlander napisa³(a):
Hmmm, chyba widzia³em kogo¶ z forum na tej imprezie a tu taka cisza...

Ja równie¿ :)

Impreza bardzo udana, mia³bym drobne uwagi "organizacyjne" niestety jak w wiêkszo¶ci saun w kraju
sauna ¶l±ska jest na tyle ma³a, ¿e aby dostaæ siê na "lo¿ê szyderców" trzeba by³o ca. 10 minut wystaæ grunt, ¿e siê uda³o.

Po drugie cena nocki lekko zdro¿a³a wiêc sugurejê organizatorom (nie spodziewam siê, ¿e czytaj± to forum) aby rozszerzyæ
wej¶cie w ramach biletu od godziny 18 w³±czaj±c baseny rekreacyjne.

Trzecia uwaga to nieczynna strefa sch³adzania po wyj¶ciu z "rudzkiej banii".

Wiêcej uwag brak.
Podziêkowania wspó³uczestnikom za mile spêdzon± nockê.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc