Czas na remont

Last updated on 6 years ago
Admin
Jak pewnie zauwa¿yli¶cie na stronie panuje lekka zozpierducha.
Skrypt na którym dzia³a forum, po przesz³o 10 ciu latach, jest do¶æ stary i ju¿ ciê¿ko przystosowaæ go do nowych trendów panuj±cych w internecie.

Bêdê powoli ale sukcesywnie przenosi³ wszystko do nowej czê¶ci.
Na pocz±tek pójd± konta u¿ytkowników aby¶cie nie stracili swoich nazw na tej stronie.
Bêdzie to te¿ doskona³a okazja aby oczy¶ciæ bazê z nieaktywnych kont.
Wasze nowe konta bêd± z danymi jakie posiadacie na forum ale w chwili utworzenia z innym has³em. Has³o sami bêdziecie musieli ustawiæ na takie jakie macie na forum aby przej¶cie z nowej czê¶ci do starej odbywa³o siê bez drugiego logowania. Przynajmniej do czasu przeniesienia wszystkich danych.

Niebawem proszê siê spodziewaæ na swojej poczcie i PW danych które u¿yjecie przy logowaniu na stronie G³ównej.

Aktualne forum zostanie prawdopodobnie jako archiwum a funkcje dyskusyjne przejm± grupy w nowej czê¶ci.

Aby u³atwiæ poruszanie siê po nowej czê¶ci przygotowuje poradnik który zostanie niebawem tam opublikowany.

W zwi±zku z pojawieniem siê tematu "Co dalej?" http://www.naturyzm.wroclaw.pl/klub/f...#post_8969 zostan± utworzone Grupy dyskusyjne dla wszystkich województw aby go¶cie z poza naszego regionu równie¿ mieli okazjê dzieliæ siê spostrze¿eniami na temat naturyzmu.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
2 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
2 years ago
hej

loading...
To jest kontynuacja forum zamknięte 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czarwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wylączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swokego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc