Kolorowe cia³a
Posted by Admin on April 29 2015 17:01:23

Dziewczyna pomalowana w kolory tygrysie

 

Naturyzm to nie tylko wypoczynek na ¶wie¿ym powietrzu i sauna. Na ¶wiecie coraz wiêksz± popularno¶æ zdobywaj± zawody w malowaniu nagiego cia³a specjalnymi farbami w których czêsto uczestnicz± natury¶ci. Takie zabawy mog± by¶ doskona³ym dodatkiem do naturystycznego relaksu.


Extended News

Naturyzm to nie tylko wypoczynek w saunie i na ¶wie¿ym powietrzu. Na ¶wiecie coraz wiêksz± popularno¶æ zdobywaj± zawody w malowaniu nagiego cia³a specjalnymi farbami w których czêsto uczestnicz± natury¶ci. Takie zabawy mog± by¶ ¶wietnym dodatkiem do naturystycznego relaksu.

Dziewczyna pomalowana na podobieñstwo tygrysa

 

Modelka pomalowana czerwonymi farbami

 

Czarne wzorki na ciele modelki

 

Dziewczyna pomalowna ro¶linym wzorami

 

Cia³o kobiety pomalowane ró¿owymi farbami

 

Modelka pomalowana we wzory swojej po¶cieli na której siedzi

 

Dziewczyna pomalowana w czarno-bia³e wzory

 

Sze¶æ kobiet pomalowanych w ró¿ne wzory siedzi na brzegu basenu