Bikini z pêcherzyków powietrza
Posted by Admin on March 20 2015 22:20:21

Modelka w stroju bikini z pêcherzyków powietrza

 

W internecie mo¿na znale¼æ ca³e sesje zdjêciowe w b±belkowych strojach. Moj± uwagê przyku³o jedno zdjêcie, a mianowicie stroju bikini który wygl±da³ interesuj±co. Prze¼roczyste bikini dodaje pewnie pikanterii i oryginalno¶ci ale po co je nosiæ jak i tak wszystko przez nie widaæ. Nie lepiej ca³kiem zrezygnowaæ z bikini.


Extended News

Ostatnio jeden z moich znajomych, gdy skrêcali¶my u niego nowe meble, zacz±³ siê bawiæ foli± b±belkow± i zastanawia³ siê  ¿artuj±c,  jakby wygl±da³y uszyte z tego ubrania. Jak siê pó¼niej okaza³o, to ju¿ zosta³o wynalezione przed nim. W internecie mo¿na znale¼æ ca³e sesje zdjêciowe w b±belkowych strojach. Moj± uwagê przyku³o jedno zdjêcie, a mianowicie stroju bikini który wygl±da³ interesuj±co.  Prze¼roczyste bikini dodaje pewnie pikanterii i oryginalno¶ci ale po co je nosiæ jak i tak wszystko przez nie widaæ. Nie lepiej ca³kiem zrezygnowaæ z bikini ? Wink

 

Modelka prezentuje bikini z foli b±belkowejWidok kawa³ka foli b±belkowej