Deszczowo
Posted by Admin on March 17 2015 11:04:42

Ma³y obrazek z dziewczyn± w wodzie w trakcie deszczu

 

Pogoda nadal nas zaskakuje. Zima przebieg³a prawie jak przedwio¶nie to byæ mo¿e nadchodz±ca wiosna bêdzie jak lato? Pewnie wielu z nas nie mo¿e doczekaæ siê typowej ciep³ej pogody która sprzyja uprawianiu naturyzmu na ¶wie¿ym powietrzu. Ale co bêdzie gdy ju¿ bêdzie ciep³o ale deszczowo? No có¿ zawsze mo¿na zatañczyæ miêdzy kroplami deszczu Smile 


Extended News

Pogoda nadal nas zaskakuje. Zima przebieg³a na Dolnym ¦l±sku prawie jak przedwio¶nie, to byæ mo¿e nadchodz±ca wiosna bêdzie jak lato?  Pewnie wielu z nas nie mo¿e doczekaæ siê typowej ciep³ej pogody która sprzyja uprawianiu naturyzmu na ¶wie¿ym powietrzu. Ale co bêdzie gdy ju¿  bêdzie ciep³o ale deszczowo? No có¿ zawsze mo¿na zatañczyæ miêdzy kroplami deszczu Smile 

 

Naturystka za¿ywa k±pieli w jeziorze podczas deszczu. Delikatne krople spadaj±  na tafle wody.

 

Naturystka za¿ywa k±pieli w rzece podczas ulewnego deszczu

 

Naturystka upaja siê ciep³ym deszczem le¿±c na pomo¶cie.

 

Naturystka bierze prysznic w ulewnym deszczu

 

Naturystka le¿y w deszczu nad brzegiem morza na piasku

 

Naturystka chowa siê w zaro¶lach przed deszczem

 

Naturystka siedzi w deszczu pod parasolem.

 

Naturystka w trakcie ulewnego deszczu, podnosi rêce do góry aby deszcz masowa³ jej cia³o.

 

Naturystka nad rzek± ³apie krople deszczu w d³onie.

 

Naga dziewczyna kapie siê w strugach deszczu

 

Naga dziewczyna  na tle têczy po deszczu

Foto: NNPhoto, SomeMoreModels.com, photootdel.ru, igorkoshelev.ru

 

A czy Wam przytrafi³a siê kiedy¶ k±piel w deszczu, podczas naturystycznego wypoczynku?