Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Kuniów

Posted by Trojan on 04-05-2016 19:53
#1

8 maja wyjazd do Kuniowa ca³odniowy z opcjami :


sauny - 45 z³
grill - 20 z³ -kurczak,kie³basa, napoje
paintball 100 kulek - 25 -30 z³ (zale¿y od ilo¶ci osób)


Zg³oszenia jak najszybciej bo musimy poinformowaæ o ilo¶ci osób organizatorów

Posted by bogdans on 05-05-2016 15:56
#2

Od 11:00 bêdê Wink
Ale ju¿ informowa³em organizatora, na grill siê zapisa³em

Edited by bogdans on 01-01-1970 01:00