Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Kuniów

Posted by Trojan on 04-05-2016 19:53
#1

8 maja wyjazd do Kuniowa ca³odniowy z opcjami :


sauny - 45 z³
grill - 20 z³ -kurczak,kie³basa, napoje
paintball 100 kulek - 25 -30 z³ (zale¿y od ilo¶ci osób)


Zg³oszenia jak najszybciej bo musimy poinformowaæ o ilo¶ci osób organizatorów