Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Piwo 20 kwietnia

Posted by wroclaw80 on 16-04-2016 13:20
#1

Witajcie,

W ¶rodê 20 kwietnia wychodzimy na "wiosenne" piwko w lokalu pod nasypem. Godzina spotkania 18.30 .
Pierwsi chêtni ju¿ s± :-))))

Zapraszam

Posted by arabeska on 20-04-2016 13:53
#2

godzina trochê zbyt wczesna dla ludu ciê¿ko pracuj±cego Smutek
Mo¿e zd±¿ymy na piwo a mo¿e ju¿ tylko na opary Wink