Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Piwo 20 kwietnia

Posted by arabeska on 20-04-2016 13:53
#2

godzina trochê zbyt wczesna dla ludu ciê¿ko pracuj±cego Smutek
Mo¿e zd±¿ymy na piwo a mo¿e ju¿ tylko na opary Wink