Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: IV Wrocław Sauna Festival, 9-10.04.2016

Posted by kenny on 30-03-2016 13:06
#5

Równie¿ potwierdzam.
No ale kilka nazwisk jednak brakuje :
£ukasz Stajno
Adam Górka
Daniel Bu³ka

Ale bardzo siê cieszê, ¿e jednak bêdzie zacna ekipa i wspaniali go¶cie.
Nie mogê siê doczekaæ harmonogramu imprezy