Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Kuniów 1.04

Posted by Trojan on 20-03-2016 15:45
#1

1 kwietnia ( to nie prima aprilis) o 17.45 nastêpne spotkanie w Kuniowie . Chêtni proszeni o zapisywanie siê 'P.S w planach na maj : wyjazd do Czeladzi

02.05 LUBIÊ TO SAUNA PARTY
Wyj±tkowy dzieñ dla wszystkich naszych fanów na Facebooku! Nagrody, konkursy, wspólne grillowanie
przy ognisku, dyskoteka w basenie, gor±ce seanse i wiele innych atrakcji. Zostañ naszym fanem,
skorzystaj z kuponu rabatowego i spêd¼ wyj±tkowe chwile z nami. Wystarczy polubiæ nasz profil
i wygenerowaæ kod na 60 z³ za ca³odzienny pobyt (zamiast 98 z³) i wspólny grill.

Posted by aszu66 on 20-03-2016 16:36
#2

Zwracam siê z uprzejm± pro¶b± i wpisanie mnie na listê uczestników wyjazdu do Kuniowa w dniu 1 kwietnia br. Za pozytywne rozpatrzenie mojej pro¶by z góry dziêkujê Wink