Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Kuniów 1.04

Posted by aszu66 on 20-03-2016 16:36
#2

Zwracam siê z uprzejm± pro¶b± i wpisanie mnie na listê uczestników wyjazdu do Kuniowa w dniu 1 kwietnia br. Za pozytywne rozpatrzenie mojej pro¶by z góry dziêkujê Wink