Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: 23 kwietnia XVI Noc Naturystów na Fali

Posted by bogdans on 23-03-2016 23:10
#3

Niestety tym razem nie dam rady :/ ca³y weekend mam zajêty :/
Dzisiaj na saunie ze znajom± siê umówi³em ju¿ na nockê, przyjecha³em do domu i okaza³o siê, ¿e mam imprezê handlow± u siebie, na której muszê byæ :/

Edited by bogdans on 24-03-2016 12:10