Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: 2016.03.19 - Sommer Residence

Posted by Highlander on 16-03-2016 12:01
#8

He, he, no tak to siê ju¿ uk³ada w kalendarzu Smile

Nie wiem kto bêdzie, bo Joanna zaprosi³a bardzo wielu saunamistrzów, ale wiem na pewno ¿e nie bêdzie Damiana z Binkowskiego.

Po³±czony z March 20 2016 15:25:13:
No i byto super, zgodnie z oczekiwaniami. Sporo seansów w wykonaniu Gabi i jej kolegi z Aquadromu- Mariusza. Marcin i Basia(?) tê¿ machnêli seanse. Od 19 do 4 rano zabawa by³a przednia. ¯arcia nie do przejedzenia.
Warto by³o.

Edited by Highlander on 20-03-2016 15:25