Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: 2016.03.19 - Sommer Residence

Posted by Trojan on 16-03-2016 09:37
#7

@HIghlander Ty zawsze odwrotnie ni¿ my !! a na spotkania opolskie to czemu z nami siê nie wybra³e¶?

Masz przecieki kto na festiwal do WPW przyjedzie w kwietniu ? o machaj±cych oczywi¶cie chodzi