Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: 2016.03.19 - Sommer Residence

Posted by indywidualismus on 15-03-2016 22:18
#5

Sza³u nie ma z zainteresowaniem. My byli¶my dopiero co, w pi±tek. Moja ukochana mówi, ¿e dla niej za ciemno, taki mroczny klimat, schody s³abo widaæ.Mo¿e na wiosnê bêdzie lepiej, ja¶niej, zewnêtrzny basen nie bêdzie mrozi³ nabia³u...