Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: 2016.03.19 - Sommer Residence

Posted by Turysta on 09-03-2016 22:31
#4

Tematyczne te sauny mo¿e i s±, ruska banja najlepsza o ile znów nie bêdzie "zalana" Wink
Do¶æ s³aba parówka ot i ca³a "ró¿norodno¶æ" 7 saun...
Ciekawe czy peeling na nockach jest dodatkowo p³atny je¶li w ogóle jest oferowany?

Musz± jeszcze zrobiæ akustykê jak nale¿y bo to co odbywa siê do tej pory to tr±ca tabletem.
Reasumuj±c cena stanowczo za wysoka, porównuj±c atrakcie Aquadromu w tej samej cenie Kuniów wypada blado. Jest wiêcej czasu ale w praktyce nie ma gdzie go spo¿ytkowaæ no chyba, ¿e w wypoczywalni na górze Pfft

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00