Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Noc saunowa 5 marca "Dzikie rêczniki"

Posted by wroclove on 07-03-2016 21:27
#2

Quote

kenny napisa³(a):

Na niektórych forach trzeba ludziom zamykaæ usta na 36h za gadulstwo. Tutaj trzeba siê prosiæ o posta Wink

Ale to ju¿ by³o....nieobecni nie maj± prawa g³osuShock