Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Lubbenau

Posted by Trojan on 05-02-2016 10:37
#1

19 marca 2016 kolejny wyjazd do Lubbenau . Mamy jedno miejsce w samochodzie plus wej¶ciówkê (groupon)

w cenie 65 zeta na ca³y dzieñ.

Chêtna, chêtny zg³oszenie tu lub na prv.

Gor±co zachêcamy. Zdradzê, ¿e w realu wygl±da zdecydowanie lepiej ni¿ na filmie Smile
YouTube Video

Edited by Turysta on 10-03-2016 21:38