Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by wroclove on 07-03-2016 21:22
#18

Quote

indywidualismus napisa³(a):

Tak, by³em. Co znaczy ze "swoja kobiet±" w cudzys³owie?? Shock Z ¯ON¡ by³em!! Kobiet mam wiele - ¿onê tylko jedn± Smile
Potwierdzam relacjê Highlandera. Nie wiem, co jeszcze dodaæ, mo¿e to, ¿e by³o sporo kobiet, wcale nie mniej ni¿ panów i to czêsto bez pary, co nie jest przecie¿ czêste w saunach. Z reszt± dziewczyny tañcz±ce brzuchem te¿ siê pod koniec przy³±czy³y do saunowania i ogólnie by³o przyjemnie. ¯eby te¿ tej sauny fiñskiej nie spieprzyli jak j± remontowali (mo¿na by³o gdzie indziej postawiæ, wiêksz±). Nie tanio, ale przyjemnie by³o. Pozdrowienia dla tych, co nie byli Wink

Fajna ta dewiza z ¯ON¡Wink. Ale to tylko ma³a dygresja bo ja tu chcê napisaæ ¿e nie tylko jedna konkurencja jest ale inna powstaje:
http://www.gazetawroclawska.pl/wiadomosci/wokol-wroclawia/a/tuz-pod-wroclawiem-powstaje-nowy-aquapark-zobacz,9437902/
mo¿e bêdzie normalnieSmile