Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by Highlander on 04-03-2016 18:36
#17

W cudzys³owie, bo to by³ cytat jednej z Twoich poprzednich wypowiedzi Grin