Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by indywidualismus on 04-03-2016 17:04
#16

Tak, by³em. Co znaczy ze "swoja kobiet±" w cudzys³owie?? Shock Z ¯ON¡ by³em!! Kobiet mam wiele - ¿onê tylko jedn± Smile
Potwierdzam relacjê Highlandera. Nie wiem, co jeszcze dodaæ, mo¿e to, ¿e by³o sporo kobiet, wcale nie mniej ni¿ panów i to czêsto bez pary, co nie jest przecie¿ czêste w saunach. Z reszt± dziewczyny tañcz±ce brzuchem te¿ siê pod koniec przy³±czy³y do saunowania i ogólnie by³o przyjemnie. ¯eby te¿ tej sauny fiñskiej nie spieprzyli jak j± remontowali (mo¿na by³o gdzie indziej postawiæ, wiêksz±). Nie tanio, ale przyjemnie by³o. Pozdrowienia dla tych, co nie byli Wink