Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by Highlander on 27-02-2016 22:12
#15

Quote

wroclove napisa³(a):

I to jest wyczerpuj±ca relacjaSmile. A wiêcej tam naszych nie by³o???

By³ indywidualismus ze "swoj± kobiet±". Reszta siê nie zachêci³a jak widaæ.