Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by Elavi on 16-02-2016 19:59
#9

Super indywidualismus!
Pozazzdro¶ciæ mogê wzystkim którzy s± na miejscu! Gdybym tam by³a na pewno skorzysta³abym z tak dobrej propozycji.

SPA na teatralnej dopiero wprowadza Noce Saunowe, wiêc wybaczcie im te ceny. My¶lê, ¿e badaj± rynek. Super, ¿e poszli na rêkê nudystom Grin