Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by ckwrc on 16-02-2016 19:41
#8

No moi drodzy, my wybraæ siê niestety nie mo¿emy, ale dla przyzwoito¶ci kto mo¿e to powinien i¶æ. Jak im siê impreza op³aci to mo¿e wejdzie na sta³e do kalendarza Wink

Nie narzekaæ tylko korzystaæ!