Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by Turysta on 16-02-2016 14:22
#6

Jeszcze nie tak dawno w jaccuzi obowi±zywa³y stroje k±pielowe a teraz nawet basen udostêpniaj± golasom...
Chyba lokalna konkurencja zmusi³a SPA do tak "drastycznej" zmiany... wszak do 1 kwietnia sporo czasu Smile
Inicjatywa przednia Indi, ale cena dla mnie wci±¿ zaporowa. Stówa za 4h p³ywania w basenie w "jedynce" (pozosta³e to pora¿ka)plus sauna parowa? Chêtnie ale gdy kto¶ za³o¿y za mnie Smile

Edited by Turysta on 01-01-1970 01:00