Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Konkurencja dla WPW

Posted by arabeska on 01-02-2016 10:47
#4

Nie skusi³abym siê na noc na Teatralnej choæby bilet kosztowa³ i 20 z³. Godna polecenia jedynie parowa. Fiñska maleñka na max 10 osób, jakuzzi trudno nazwaæ jakuzzi bo to raczej stoj±cy zbiorniczek w którym woda od czasu do czasu plumka jakby kto¶ b±ka pu¶ci³ Sad co tam robiæ tyle godzin! jak dla mnie jest to miejsce na max 1,5 h pobyt. Aquapark wci±¿ bezkonkurencyjny je¶li chodzi o ofertê.