Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie w Kuniowie

Posted by kenny on 15-02-2016 16:08
#32

Indi, ale my tu wszyscy m³odzi Wink
Normalnie jak dzieci.

Dziêki za info o aucie bêdê mia³ to na uwadze Smile

Po³±czony z February 16 2016 09:14:46:
Wyjazd na ca³y dzieñ :
2 Trojan (potwierdzony)
3 Nimfa (potwierdzony)
7 Yupi + 1 (potwierdzony)

10. Marko829 (potwierdzony)
4 aszu +2 (potwierdzony)

5 Bogdans (potwierdzony)

1 Kenny + 1 (potwierdzony)
6 Piorko666 (potwierdzony)
11 turysta (potwierdzony)

Wyjazd na sam wieczór :
8. ona (potwierdzony)
9. Indywidualne +4/5 (potwierdzony)

Jeszcze jest chwilê czasu dla niezdecydowanych

Edited by kenny on 16-02-2016 10:14