Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zima 2015/16

Posted by Turysta on 03-12-2015 22:34
#1

Id±c zwyczajem poprzednich lat... podsy³am propozycjê zimowego banera. Podoba siê Pañstwu?
Czekamy albo i nie na kolejne propozycje...
Konkursu z nagrodami tym razem nie bêdzie - potencjalni chêtni siê kamfluj±, po drugie sprawê za³atwia rotator Smile

Wczoraj wygospodarowa³em godzinkê z hakiem na dodatkowy ¶wi±teczno-noworoczny baner.
Jak siê podoba koledze adminowi? Smile

Edited by Turysta on 20-12-2015 11:58