Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Jesieñ 2015

Posted by Turysta on 20-09-2015 14:32
#1

Jesieñ /przynajmniej ta kalendarzowa/ ju¿ w tym tygodniu do nas zawita, zatem tradycyjnie przesy³am swoje propozycje banerów. Uwagi mile widziane, choæ równie¿ tradycyjnie w±tpie by siê jakiekolwiek pojawi³y Pfft
Mi najbardziej podoba siê baner 2 - "pó¼na jesieñ".

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00

Posted by Admin on 20-09-2015 18:32
#2

Bardzo fajne, brawo !

Posted by wroclove on 24-09-2015 20:00
#3

Ja jestem zaWink wszystkie s± ³adne. £aweczka jest chyba najfajniejsza.