Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Facebookowa Noc Saunowa 07.08.2015

Posted by daisyidonald on 15-08-2015 18:53
#12

To fakt lu¼no by³o, poczêstunek smaczny, du¿o miejsca w jacuzzi, thalasso i basenie zewnêtrznym. Ogólnie relaks udany. No i chyba pierwszy raz bêd±c w saunarium w saunie byli¶my tylko raz. Niestety nie uda³o siê wypatrzyæ ¿adnego forumowicza.

Edited by daisyidonald on 15-08-2015 18:59