Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Facebookowa Noc Saunowa 07.08.2015

Posted by wroclove on 12-08-2015 19:03
#10

Quote

daisyidonald napisa³(a):

Widzia³em na fb, ¿e spora czê¶æ osób chce siê pozbyæ biletów. Pewnie pe³ny sk³ad 120 zaproszonych nie przyjdzie ale i tak lu¼no nie bêdzie. Jak uda siê Was wypatrzeæ w t³umie i zdobêdziemy siê na odwagê to zagadamy Smile

I jak by³o? Mi siê tam podoba³o, takiego spokoju i luzu to dawno w AQua nie by³o.