Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Facebookowa Noc Saunowa 07.08.2015

Posted by daisyidonald on 29-07-2015 18:14
#1

S³yszeli¶cie o tym:
www.facebook.com/saunarium

Noc saunowa dla u¿ytkowników Facebooka.
Pewnie bilety ju¿ zesz³y ale ciekaw jestem czy kto¶ z forum, oprócz nas, we¼mie udzia³ w tym wydarzeniu?