Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyj¶cie na piwo 6 sierpieñ

Posted by wroclove on 04-08-2015 21:40
#6

Quote

kenny napisa³(a):

planujê siê pojawiæ ale na pewno nie tak wcze¶nie..
my¶lê ¿e realna godzina dla mnie na przybycie to 19:30 / 20:00

Dobrze mówi kolega, dobrzeSmile, ja na to jak na lato ale pora panie Wroc³aw80 wybitnie nie tegesShock. Ja a w³a¶ciwie my, ale ja siê tam wypowiadam w swoim imieniu bêdziemy ale te¿ tak bli¿ej 20.