Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Co dalej ?

Posted by Trojan on 26-06-2015 17:42
#3

Robert ,nie zgadzam sie z Tob±,ze golasy z aqwa s± jak to nazywasz "zagospodarowani ".Gdyby tak by³o to siedzieliby w grupie tak jak my a widaæ,¿e sa to nieznaj±ce siê pary
Moim pomys³em by³o aby pomóc im siê w³asnie zorganizowaæ , czy oni tego chc± tego nie wiem

czekamy na dalsza dyskusje Smile