Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Lato 2015

Posted by Turysta on 07-08-2015 20:10
#5

Lato w pe³ni ale co¶ mi ten wiosenny motylek poma³u siê nudzi Wink
Skoro mamy prawie afrykañskie upa³y proponuje adekwotn± ikonê - czytany/nieczytany post.
Propozycja w za³±czeniu.

BTW
Skórka Gillette mo¿e za fajne nie wygl±da, czcionka nieco ma³a, przez co robi forum robi siê mniej czytelne ale mo¿e by tak na jaki¶ czas wrzuciæ j± jako "dyfolt" wtedy zobaczymy czy ci co maj± problemy nadal je maj±?