Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wyjazd 1 maja jednodniowy

Posted by wroclaw80 on 16-04-2015 18:07
#1

Witajcie,

Przed nami wiosna, za oknem robi siê zielono i weso³o. S³oñce zaczyna rozpieszczaæ z tej okazji planujemy jednodniowy wyjazd na saunowanie do Niemiec, Czech. Zainteresowani? A mo¿e masz propozycjê spêdzenia majowego pi±tku w jakim¶ miejscu gdzie jeszcze Nas nie by³o? Czekam na propozycjê i chêtnych!
Wyjazd 1 maja (pi±tek) Ggdzina wyjazdu ok 7 spod EPI.