Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: II Spotkanie Piwne

Posted by Elavi on 30-03-2015 20:34
#1

Witam wszystkich golasów! Zdro

Idzie wiosna, ale jak to wiadomo "kwiecieñ-plecieñ, bo przeplata trochê zimy, trochê lata."
W³a¶nie, kwiecieñ! Czas najwy¿szy na II Spotkanie Piwnym w tym roku.

Co powiecie o 9 kwietnia w czwartek o godz: 20:00 pod torami w Sport Pubie?

www.southdacola.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/drink-recipes.jpg

Zapraszam wszystkich gor±co! Kto bêdzie, ten dowie siê o co chodzi z PAPArty Smile