Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Wiosna 2015

Posted by Turysta on 07-03-2015 23:06
#1

Co¶ forum jakie¶ ospa³e... zahibernowane wci±¿... dziwne bo na dworze klimatyczna wiosna, do kalendarzowej
pozosta³o nieco czasu. Nowym-starym zwyczajem od¶wie¿am zabawê 'cztery pory roku na NNW'.
Nagrody bez zmian tj. sch³odzone BRO oraz u¶cisk d³oni prezesa forum. Mo¿e za ma³o? Wink

Za wszelkie komentarze, oceny i propozycje administracja forum dziêkuje.
Wiosenny "kompetyszyn" rozpoczêty Grin

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00