Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie pod torami

Posted by wojtekpl on 31-01-2015 20:36
#8

Elavi ostatni punkt masz z g³owy. W³a¶nie wróci³em ze Sky.
Zaleta jest, ze jest tam kameralnie. Bardzo ma³o ludzi. By³em na dwóch ceremoniach, o 18 i 19. Na pierwszej 9 osób, do koñca wytrzyma³o dwie. Saunomistrzowie wiedza co tam robiæ.
Na 19 by³o juz 27 osób, ale nie trzeba sie by³o biæ o miejsca.

Wady:
- p³atny parking (jak jestes d³u¿ej ni¿ 2h)
- jest to ma³e
- brak jakies baru, aby sie napiæ czego¶
- dla mnie jakuzzi by³a za zimna, jedna chocia¿ powinna byæ cieplejsza
- jak jestes sam to przez dwie godziny troche nudno

Pozdr.