Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zima 2014/15

Posted by Admin on 21-12-2014 00:54
#10

Baner? A co z moimi ¶wi±tecznymi choinkami. Jeste¶ niesprawiedliwy Turysta Pfft Da³by¶ przez chwilê pocieszyæ oko ! Wink

A tak powa¿nie, ja bym ju¿ zostawi³ wszystkie. Natomiast ¶wi±teczny ustawi³em teraz na czêstsze wy¶wietlanie i na pewno ka¿dy odwiedzaj±cy zobaczy go przy ka¿dej wizycie.

Edited by Admin on 01-01-1970 01:00