Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zima 2014/15

Posted by Grant on 20-12-2014 11:52
#7

Ta obecna "miko³ajka" ma nieco bardziej zalotne spojrzenie (jako element szaty graficznej) w porównaniu do wcze¶niejszych grafik i te¿ jakby ciut bardziej prowokuj±cy strój.

Ale nie mówiê, ¿e mi siê nie podoba i te¿ doceniam pracê grafików.

Ot, taki naturystyczny symbol z lekkim przymro¿eniem oka, ale starannie dopracowany, wysmakowany, estetyczny i pozbawiony jakichkolwiek odniesieñ do wulgarnej erotykiWink

Naturalnie, je¿eli kogo¶ dotkn±³em swoj± sugesti± - przepraszam. Nic takiego nie mia³em namy¶li

Edited by Grant on 01-01-1970 00:00