Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zima 2014/15

Posted by Turysta on 14-12-2014 17:44
#6

Nie wiem co kolega przedmówca mia³ na my¶li?

Wygospodarowa³em trochê niedzielnego czasu kosztem sauny w sky Wink na stworzenie ¶wi±teczno-noworocznego banerka. Hmm... czemu dwa w jednym?
Po pierwsze mniej czasu zajmuje wygenrowanie jednej grafiki dla "s±siaduj±cych" ¶wi±t.
Po drugie nie trzeba wysy³aæ prywatnych wiadomo¶ci do u¿ytkowników z okazji ww. ¶wi±t wchodz±c na forum dostaj± ¿yczenia w dowolnej liczbie Smile Jest to kolejna oszczêdno¶æ czasu i pracy, bo jako wiadomo u¿ytkownicy z zasady s± ma³o sk³onni do podziêkowañ adminowi za trud pracy, czasu w jej stworzenie i administrowanie o czym nie wszyscy zdaj± sobie sprawê Wink

Reasumuj±c podoba siê Wam co¶ takiego? Jest jeszcze w miarê wcze¶nie wiêc mogê co nieco zmodyfikowaæ...

Edited by Turysta on 01-01-1970 00:00