Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zima 2014/15

Posted by Turysta on 30-11-2014 13:34
#2

O widzê, ¿e kolega admin nie mo¿e doczekaæ siê zimy? Wink

W za³±czeniu propozycja zimowego banera, czy ci±g dalszy nast±pi zale¿y czy turysta bêdzie mia³ nowego pomys³a... Wszelki komentarz mile widzany wrêcz porz±dany Grin

Natomiast na Miko³aja mo¿e taka propozycja bêdzie dobra?
http://www.naturyzm.wroclaw.pl/photogallery.php?photo_id=421

Edited by Admin on 01-01-1970 00:00