Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Zima 2014/15

Posted by Admin on 28-11-2014 10:39
#1

Niebawem znowu, zmiana pory roku. Tym razem, przyjdzie do nas Pani Zima, rocznik 2015. Jeszcze wcze¶niej, z wizyt± zapowiedzia³ siê Miko³aj który powiedzia³ ¿e zostanie nawet na ¶wiêta ! Trzeba jako¶ przystroiæ nasz± cha³upê aby godnie przywitaæ go¶ci.
Chêtnie przyjmiemy pomoc przy strojeniu domostwa.
Potrzebny jest: górny poziomy baner i zdjêcie g³ówne oraz kartka ¶wi±teczno-noworoczna któr± wy¶lemy do naszych u¿ytkowników.
Próbki prac prosimy wysy³aæ na nasz± pocztê albo umieszczaæ tutaj w tym temacie, ewentualnie umie¶ciæ w Naszej galerii w albumie Loga NNW.