Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: Spotkanie 19.11.2014 - Bierhalle

Posted by wroclove on 17-11-2014 21:43
#2

Nie³adnie nie³adnie ElaviPfft tak± konkurencjê tu uprawiaæ. Mo¿e przesuñ spotkanie o godzinkê to mo¿na bêdzie dwa eventy obskoczyæSmile, wypocimy co trzeba Sky Tower i do Bierhalle na nawadnianieWink