Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: AQUAPALACE PRAHA Cestlice

Posted by wronatus on 27-10-2014 17:27
#1

Ahoj!
Najbli¿szy termin Koupani bez plavek 22. 11. 2014.
Og³oszono te¿ kolejne w pierwszym pó³roczu 2015: 17. 1., 14. 3. a 16. 5.
Terminy powakacyjne zostan± podane do wiadomo¶ci do 31. 7. 2015.

Na videnou!