Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: UPIORNA NOC SAUNOWA - SAUNY Fitness Academy Sky Tower 31.10.2014

Posted by indywidualismus on 01-11-2014 18:54
#11

Mnie jako¶ nasza za 15 wystarcza, chyba nie jestem wybredny.
A teraz pozwólcie, ¿e wrócê do tematu w±tku, mianowicie Upiornej Nocy Saunowej.
Akurat tego, co ch³opaki pokazali Satama (a nawet Szatana:-) by siê nie powstydzi³a!
Mroczna muzyka by³a oczywista (nawet Behemoth by³), zombi zrobione z manekinów po¿yczonych po s±siedzku te¿ nie dziwi³y, choæ zrobione z jajem, ale seanse saunowe z migotaniem ¶wiate³, ze ¶wieczkami, ze ¶wiat³ami UV, krêconymi d³oñmi rêcznikami, trzeci i czwarty wykonane prze zombie, które wylaz³o spod ³awek (!), to by³o naprawdê mistrzostwo ¶wiata!! Niech ¿a³uj± ci, co nie byli. Zapowiadali siê nawet na forum a nikogo z "naszych" nie widzia³em. Chyba, ¿e mnie ko¶ciotrupy zamroczy³y...