Thread subject: Archiwum Naturyzm Wrocław :: UPIORNA NOC SAUNOWA - SAUNY Fitness Academy Sky Tower 31.10.2014

Posted by Turysta on 27-10-2014 21:02
#5

Hajlender Smile pokrywa siê z ... ma³o atrkcyjn± ofert± cenow± oraz zarwan± noc± 1 listopada - termin "¶rednio" mi pasuje. Tak¿e poznanie pierwszego forumowicza (o tym wspomina³e¶ w innym temacie) musisz od³o¿yæ na inny raz.
A mo¿e do Pragi siê wybierzesz, bêdzie wreszcie okazja zapoznaæ prezesa dolno¶l±skiego odzia³u PTS Wink
Ja ostatnio saunuje niezwykle rzadko, nie wiem kiedy oddwiedzê WPW/Sky, obecnie mi siê nie spieszy.